OM OS

OM OS

AZILIS

BAGGRUND

DET OPTIMALE TEAM


Som kunde vil man altid opleve sin sag taget vare om, af nogle af branchens ypperste konsulenter indenfor området.


I AZILIS mener vi, at det optimale team sammensættes helt individuelt til hver enkelt opgave.


Afhængig af opgavens karakter, trækkes der således på et stærkt netværk af kompente rådgivere indenfor stort set alle specialeområder.


Skræddersyet rådgivning - hver gang, til alt fra en klar forretningsmodel - og plan, til den unge selvstændige iværksætter, til bestyrelsesuddannelser i store organisationer og virksomheder.


Cecilie har arbejdet intensivt med Cirkulær Økonomi (CØ) siden 2002, og belyste senere i sit speciale på Copenhagen Business School hvordan det påvirkede virksomhedernes forretningsudvikling, (bl.a. LEGO, IKEA, Mærsk Line, Novozymes mv.) når de på det danske marked pionerede udviklingen indenfor CØ med bl.a. Cradle to Cradle certifikationer mm.


"Dengang gik virksomhederne stille med dørene og på CBS mødte jeg direkte faglig modstand mod CØ i starten. Det har som bekendt ændret sig radikalt siden, og i dag er der levende opbakning til CØ fra universiteter, virksomheder og politiske beslutningstagere."


Siden har Cecilie udviklet sin faglige viden gennem læringsforløb i bl.a. Eindhoven, Chicago og Paris. Selv om Cecilie stadig bruger mange ressourcer på at følge forskningsresultater, innovation på området og øge sin faglighed på CØ, så har hun betydelig erfaring med praktisk etablering og drift af virksomheder indenfor bl.a. IT/CRM, Socialøkonomi, Revision/Administration, Sundhedsrådgivning og Cleantech med fokus på luft-, vand-, og jordrensning - og så holder Cecilie foredrag og idéseminarer, samt sidder i forskellige juryer i bl.a. iværksætteri konkurrencer.


Ved sine ophold og rejser kloden rundt, har hensigten været at se og forstå processer indenfor alt fra deleøkonomi, energiressourcer, affaldshåndtering, kompostering og madspild, til produktudvikling med nye materialer eller genbrug af restmaterialer i nye produkter og funktionaliteter. Samt de administrative og konkrete udfordringer ved selve omstillingen. Det har givet en stor indsigt i de processer der ligger i skiftet fra teori til praksis.


Cecilie fortæller:


"Siden jeg stiftede bekendtskab med CØ har jeg været dybt fascineret af, hvor meget vi kan flytte fra en passiv omkostning til et værdifuldt aktiv, samtidig med at vi løser problemer indenfor/styrker alle områder af virksomheden og berører alt fra Bundlinje til Talent fastholdelse og Marketing.


Klodens, nærmiljøets og menneskers sundhed står højt på min agenda og er heldigvis indkooporeret i de hensyn CØ virker under.


At arbejde med grøn forretningsudvikling i alle dele af virksomheden, er utroligt spændende for en fagnørd som mig. Vi arbejder som projektledere med alt fra udvikling af nye produktportefølger og ressource flows til nyudviklede affaldsstrategier og optimering af kommunikationsstrategier.


Hver virksomhed har sine udfordringer og styrker, hvilket gør det til en spændende udfordring hver gang, at se hvordan man i brancher, og med forskellige produkter eller tjenesteydelser, kan tænke nye muligheder ind i eksisterende sammenhænge."

AZILIS

REFERENCER

Azilis videregav viden, inspirerede til nytænkning og formåede at inspirere og engagere alle medarbejdergrupper i en sådan grad, at det efterfølgende har sat gang i flere spændende projekter. 


...


Et kommende byggeprojekt har efter workshoppen med medarbejderne skiftet karakter fra, at være et traditionelt byggeri til, at være et udviklingsprojekt med afsæt i bæredygtigt byggeri, Cirkulær Økonomi og samtidig knyttet an til, at eleverne undervejs bliver en del af projektet. Byggeriet anses nu som et vigtigt afsæt for skolens undervisning, samt vores image og brand fremefter.


- Nikolaj Rysager, tidl. forstander, Karise efterskole

Lars Poulsen og Cecilie Ploug Sarp har igennem flere år hjulpet CONNECT Denmark med kapitalindhentning, public affairs, udvikling og optimering på vores indsatsområder, samt skabt nye programmer til brug for kvalificering i erhvervslivet, som er er under udvikling.


Med humor, engagement og professionalisme går de til stålet både på de akut opståede opgaver og de langsigtede strategier. De er velsete i huset og deltager aktivt i CONNECT Denmarks Springboards, hvor de er en værdsat ressource indenfor flere forskellige brancher og virksomhedsstadier samt go-to-market strategi for vores eksporterende virksomheder. Da begge parter har stor international erfaring, er deres rådgivning meget værdifuld. 


Cecilie er en fagnørd af kaliber. Hun har arbejdet med Cirkulær Økonomi og herunder CSR og bæredygtighed igennem næsten 20 år og går så dybt ned i materialer, flows og den seneste forskning på området, at man skal stå meget tidligt op for at kunne finde en, for hende, ukendt vinkel indenfor bæredygtighedsområdet. Det fremgår tydeligt, at hun har drevet egne virksomheder og at forretningsudvikling ligger i hendes DNA. Hun leder projekter sikkert i havn og sørger for at administration og målbarhed er databaseret og valid.


Lars har som tidligere europaparlamentariker og erfaren virksomhedsrådgiver et tag på politik og erhvervsliv som kun få. Hans professionelle, offentlige og politiske netværk er enormt og hans politiske analyser er spot on. Lars har tidligere arbejdet dybdegående indenfor mange brancher og kender til alt fra transportsektoren til klimadagsordenen. Det nyder vi godt af i CONNECT Denmark, da vi netop har en stor heterogen portefølje af virksomheder og det er vigtigt, at vi kan få deres kompetencer bedst muligt aktiveret i krydsfeltet mellem det offentlige og det private.


Sammen er Lars og Cecilie et powerteam at få ind som rådgivere. De er stabile og indtænker CONNECT Denmark i relevante sammenhænge med henblik på forretningsudvikling og netværk. Det kan varmt anbefales at arbejde sammen med dem


- Gitte Haaning Høj, tidl. Direktør, Connect Denmark

I takt med at der fra dansk erhvervsliv udvikles nye standarder og anbefalinger, har vi i HB Revision et ønske om, at følge denne udvikling skarpt, så vi altid kan tilbyde vores kunder de bedste ydelser.


Vi har indgået et samarbejde med Azilis Advisory om at kunne tilbyde vores kunder ESG afrapportering i det omfang der måtte passe til deres virksomhedsstørrelse i tillæg til deres årsrapport, uagtet om de er børsnoterede. Azilis Advisory har dels set muligheden og dels holdt os informeret om udviklingen. 


Herudover holder de os ajour med information om relevante muligheder de ser for revisionsbranchen.


Vi glæder os meget over at kunne samarbejde med Azilis Advisory.


- Mads Harboe Nørring, Indehaver, HB Revision


(Red: ESG = Environmental, Social and Governance)

Første gang vi mødte Azilis var helt i øjenhøjde. De kom ud til os, og over en kop kaffe talte vi om hvordan virksomhedens produkter blev solgt, hvad vi fokuserede på i indkøb, vores salgsproces og gik en tur rundt i virksomheden for at se lokalerne, lageret osv.


Det var et utroligt hyggeligt møde og da vi så småt skulle til at afslutte, kom Lars og Cecilie med deres umiddelbare indtryk ud fra hvad vi fortalte. De kunne med deres specialviden se præcis hvor der var nogle uafdækkede potentialer. 


Cecilie har en utroligt stor viden om Cirkulær Økonomi, materialer, sourcing af enkeltkomponenter og ressource flows. Uanset om vi talte om bolte i stole, de gamle designklassikere eller de nyeste internationale materiale trends eller sågar textiler, havde hun allerede viden om tingene helt ned på kemikalie- og legeringsniveau, samt kendte udviklingshistorien og konkurrentbilledet. Samtidig kender hun de internationale forhold og kulturelle udfordringer der ligger i globale indkøb og salg.


Lars kunne umiddelbart sætte det i sammenhæng med salgsprocessen og forretningsudvikling, samt sætte en marketing- og kommunikationsstrategi på. Sammen kunne de guide os til hvor vi kunne iværksætte pilotprojekter, ændre processer og ikke mindst søge udviklingsmidler så vi kan tilegne os mere viden skræddersyet til netop vores virksomhed. 


Ligeledes har de skitseret flere muligheder op for, hvordan vi som virksomhed kan påvirke branchen som hele og være en aktiv social medspiller. Sidenhen har vi iværksat flere pilotprojekter og søgt om EU midler til at udvikle konkrete CØ produktporteføljer. Det har givet et frisk pust og vi føler os nu helt på forkant med udviklingen - både i Danmark og også internationalt.


Vi kan kun på det varmeste anbefale at få Lars og Cecilie ud til en snak om cirkulær forretningsudvikling. Men pas på - med deres passion og entusiasme bliver man let bidt af sagen og får øjnene op for mulighederne på området.


- Per Knoblauch, Storkundechef, M Office

LOKALITET

KONTAKT FORMULAR

 
 
 
 
 
 


PRINCIPPER FOR GOD LOBBYISME


Som et public affairs konsulenthus, der yder en professionel service i forbindelse med at assistere vores klienter med, at deres sag bliver hørt, har vi valgt ikke blot at følge de etiske retningslinjer som er udstukket for branchen, herunder “the Stockholm charter” som udstikker professionelle Code of Conduct principper og de ni principper for god lobbyisme udarbejdet af Dansk Industri og Public Relations Branchen. ,


Vi har valgt aktivt, at tage del i arbejdet med og udviklingen af best practices og code of conduct for branchen. Det mener vi, at vi bedst gør, ved at forholde os til hvilke principper og definitioner vores arbejde bør underlægges. Det er der kommet nedenstående otte principper ud af :


          1. Økonomisk uafhængighed

Der gøres under ingen omstændigheder brug af økonomiske incitamenter

overfor de beslutningstagere der indgås dialog med, ligesom vi i Azilis ikke

på noget tidspunkt kan eller vil være rent provisionslønnede.


2. Objektiv rådgivning

Rådgivningen vil til enhver tid tage udgangspunkt i gængs viden om det

berørte emne og ikke udelukke eventuelle kritikpunkter - et emne skal

argumentativt kunne stå selv for, at blive taget i betragtning.


3. Ytringsfrihed og et frit samfund

Vi diskriminerer ikke potentielle kunder på baggrund af religion, handicap,

seksuel overbevisning eller lignende. Vi tager sager vi kan stå inde for.


4. Integritet

Kvalitet i anvendt information pålægges høje screeningskriterier og vi

anvender kun primærkilder.


5. Fortrolighed og Aftaleoverholdelse

Ethvert samarbejde tager udgangspunkt i en kontraktuel samarbejdsaftale.

Ethvert klientsamarbejde er underlagt fuld fortrolighed.


6. Loyalitet

Ingen konfliktende sager, og såfremt vi får mulighed for at påtage os en sag,

som vi ser potentielt kan konflikte med en anden sag, drøftes dette med

klienten. 


7. Helhjertede

Vi forbeholder os retten til at takke nej til sager, som vi ikke kan stå inde for.


8. Best business practices

Følges indenfor vores respektive fagområder.


Se mere om "the stockholm charter" og de ni principper for god lobbyisme her:


https://iccopr.com/members/stockholm-charter/

https://godlobbyisme.dk/side1

CVR: 40003002

A Z I L I S

A D V I S O R Y


ET HELHEDSBUREAU MED FASTE KONTAKTPERSONER OG PERSONLIG SERVICE.

KONTAKT OS


Azilis ApS, Strandvejen 296 B, DK-2930.

Email: mail (Snabel A) azilis.dk

Telefon: (+45) 27 36 60 70

Kontakt og mødemuligheder


Mandag - Fredag: 8.00 - 18.00

Weekender: Efter aftale

I hele landet efter aftale.


© Copyright 2019. All Rights Reserved.